Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Tuân theo quy định trong:

  • Nghị định 52/2013/NĐ-CP: Chương V, Mục 1 – Bảo vệ thông tin cá nhân trong Thương mại Điện tử, Điều 68 đến Điều 73
  • Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Công ty Cổ phần Kết nối Nhân Tài

Công ty Cổ phần Kết nối Nhân Tài (gọi tắt Talentnet) công bố rõ với quý khách như sau:
1. Tất cả các thông tin thu thập tại trang web đều được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của Talentnet
2. Thông tin chi tiết của quý khách như họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, chi tiết thanh toán chi phí tham dự sẽ được thu thập, lưu trữ  và xử lý để đảm bảo quyền lợi cho quý khách khi đăng ký tham gia các hoạt động, sự kiện nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Vietnam HR Awards.
3. Các thông tin của quý khách sau khi đăng ký, sẽ tự động được cập nhật vào hệ thống và không thể chỉnh sửa.
4. Toàn bộ thông tin cá nhân của quý khách sẽ chỉ dùng trong khuôn khổ các chương trình của Giải thưởng Vietnam HR Awards và không cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ mà không có sự đồng ý của quý khách.
5. Mọi thắc mắc, phản hồi của quý khách (nếu có) liên quan đến chính sách này, vui lòng gửi về email contact@vietnamhrawards.com hoặc điện thoại (84 8) 6 2914188

Vietnam HR Awards 2016 Vietnam HR Awards 2016 Ecopark Mobifone PNJ The Cliff

Address : 4th Floor, Star Building, 33 Mac Dinh Chi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: (08) 6291 4188; Fax: (08) 6291 4088

Copyright © by Talentnet Corporation
Please acknowledge or cite references from this website.

Privacy Policy

Đã thông báo với Bộ Công thương

Share Print Top
X