THE BEST HR PRACTICES 2016

Doanh nghiệp xuất sắc nhất

Unilever Vietnam

Unilever Việt Nam

LEADING HR PRACTICES 2016

Category

Manpower Planning and Resourcing

HOẠCH ĐỊNH VÀ TÌM KIẾM NGUỒN NHÂN LỰC XUẤT SẮC
 • British American Tobacco (BAT) Vietnam

  British American Tobacco (BAT) Việt Nam

 • CSC Vietnam

  CSC Việt Nam

 • Novaland Group

  Tập đoàn Novaland

 • Unilever Vietnam

  Unilever Việt Nam

Category

Performance Management

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC XUẤT SẮC
 • CSC Vietnam

  CSC Việt Nam

 • IBM Vietnam

  IBM Việt Nam

 • Nestlé Vietnam

  Nestlé Việt Nam

Category

Compensation and Rewards Management

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI HIỆU QUẢ
 • Nestlé Vietnam

  Nestlé Việt Nam

 • Novaland Group

  Tập đoàn Novaland

 • Techcombank

  Ngân hàng Techcombank

Category

Training and Human Capital Development

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC XUẤT SẮC
 • FPT Corporation

  Tập đoàn FPT

 • IBM Vietnam

  IBM Việt Nam

 • Unilever Vietnam

  Unilever Việt Nam

Category

Best Working Environment

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT
 • CSC Việt Nam

  CSC Việt Nam

 • FPT Corporation

  Tập đoàn FPT

 • HSBC Vietnam

  HSBC Việt Nam

 • Tập đoàn Novaland

  Novaland Group

 • The Gioi Di Đong

  Thế Giới Di Động

 • Unilever Vietnam

  Unilever Việt Nam

The Best Improvement

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI
 • Post - Telecommunication Joint - Stock Insurance Corporation

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Vietnam HR Awards 2016 Vietnam HR Awards 2016 Ecopark Mobifone PNJ The Cliff

Address : 4th Floor, Star Building, 33 Mac Dinh Chi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: (08) 6291 4188; Fax: (08) 6291 4088

Copyright © by Talentnet Corporation
Please acknowledge or cite references from this website.

Privacy Policy

Đã thông báo với Bộ Công thương

Share Print Top
X